یکی از مهمترین عوامل ترغیب مشتریان به خرید از هایپرمارکت ها، قفسه و شلف فروشگاهی هستند.
قفسه های فروشگاهی نقش بسیار پررنگی در ایجاد نظم و حفظ زیبایی ظاهری فروشگاه ایفا می کنند. قفسه ها در انواع مختلف و جنس های گوناگون به بازار عرضه می شوند.

قفسه دیوار کوب 

از جمله انواع قفسه های فروشگاهی، قفسه های دیوارکوب هستند. از ویژگی‌ها این قفسه ها آن است که برروی دیوار پیچ و مهره می شوند.
همین ویژگی به ظاهر کوچک فوایدی را به همراه خود دارد. در قفسه های ایستا، ممکن در صورت برخورد مشتریان یا افراد داخل فروشگاه به قفسه ضربه وارد شود.
در صورت ممکن خسارت به اجناس فروشگاه یا حتی ضرر به افراد وارد شود. به همین منظور استفاده از قفسه دیوار کوب توصیه می شود.

نگین سرمایش البرز

شزکت نگین سرمایش البرز ارائه دهنده انواع تجهیزات فروشگاهی ویژه هایپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای تولید و  فروش انواع وسایل مورد نیاز در زمینه تجهیزات سوپرمارکتی را برعهده دارد.

قفسه دیوار کوب